Davet

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Nöroşirürji Asistanları, Nöroşirürji Hemşireleri, Tıbbi Firma Çalışanları ve Değerli Misafirlerimiz,

Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, 16. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi ile birlikte 16-19 Nisan 2020 tarihleri arasında Granada Otel Kongre Merkezi , Belek, Antalya’da düzenlenecektir.

Bu yılki kongre sloganımız “Nöroşirurjide Yeni Ufuklar” olarak belirlendi. Nöroşirurji, tarihi boyunca teknolojik gelişmeleri yakın takip eden, klinik ve cerrahi uygulamalarda tüm teknolojik gelişmeleri kullanan bir cerrahi branş olmuştur. Robotik cerrahi, mikroskoplar, 3D uygulamalar, yapay zeka yazılımları, hibrit ameliyathaneler, nano taşıyıcılar, transkraniyel stimülasyon, stereotaktik lazer, fonksiyonel nöroşirurjideki gelişmeler, moleküler biyolojik yaklaşımlar ve akıllı ilaç uygulamaları önümüzdeki yılların rutin uygulaması olmaya adaydır.  Nöroşirurji pratiğinde uygulamaya giren yeni yaklaşımlar ve teknolojik gelişmeler panel ve konferanslarla kongremiz içerisinde geniş biçimde tartışılacaktır.

Bu yılki kongremiz Antalya’da lüks bir otelde gerçekleştirilecektir. Kongre ücretleri geçen yıl ile aynı olup kongre derneğimiz tarafından yapılacaktır. Bu yıl katılımın daha da çok olmasını bekliyoruz.

34. Kongremizin çok katılımlı, bilimsel ve sosyal yönü güçlü, renkli bir kongre olmasını umuyorum. Bu kongrede ülkemizin ve dünyanın önde gelen nöroşirürjiyenleri bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklar. Kongre içeriği sizlerin katkılarıyla zenginleşecek ve genç meslektaşlarımıza bilimsel çalışmalarını sunmak için olanak yaratacaktır. Bilimsel program, kongre öncesi kurslar, isimlendirilmiş konferanslar, paneller, genç nöroşirurjiyen seminerleri, elektronik oylamalı olgu tartışmaları, video sunumları, sözlü bildiri oturumları, nöroşirurji asistanlık oturumu yanı sıra birçok yeniliği de içerecektir. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal içerikli konferanslar, söyleşiler yapılacaktır.

Tüm meslektaşlarımızın klinik ve deneysel çalışmalarını, olgu sunularını, sözlü veya poster formatında göndererek katkıda bulunmalarını rica ediyorum. Kongre tarihini erken açıklamamızın nedeni gönderilecek bildirilerin önceden ve daha özenli hazırlanıp kongremizin bilimsel kalitesini yükseltmektir. Bu yıl kongre bildiri kitabı geçen yıl olduğu gibi kongre bittikten sonra elektronik olarak yayınlanacaktır, bu nedenle sözel sunumları olan arkadaşlarımızın çalışmalarını sunmaları konusunda uyarmak istiyorum. Türk Nöroşirürji Dernegi 34. Bilimsel Kongresi çalışmaları “UEMS - Avrupa Tıp Uzmanları Birliği” tarafından “EACCME - Avrupa Sürekli Tıp Egitimi Akreditasyon Konseyi” kapsamında, tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olacak, CME kredilendirmesine dahil olacaktır. Sizlerin her zaman olduğu gibi desteği, kongremizin başarılı olmasını sağlayacaktır. Nöroşirürji ailesinin bir arada bulunacağı, bilimsel ve sosyal her türlü paylaşımı yapabileceği kongremizin, bilimsel içeriğin yanı sıra birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğine de inanıyorum.

Kongremizde Antalya’da buluşmak dileğiyle…

Sevgi ve Saygılarımla,

Prof. Dr. Savaş Ceylan
Türk Nöroşirürji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı